Kom jij naar het het online droogte-event van de Unie van Waterschappen? Je kunt je nu aanmelden.

Klik hier om je aan te melden

WANNEER
Donderdag 24 september 2020 van 13:00 tot 14:30

WAAR
Online via Zoom 

PROGRAMMA  
12:30 - 13:00 Digitale inloop + instructies
13:00 Opening Rogier van der Sande
13:10  Paneldiscussies met Jeroen Haan, Tanja Klip, Kees Jan de Vet en Michèle Blom en Dirk-Siert Schoonman en reportages uit het veld
14:10 Video-boodschap Cora van Nieuwenhuizen
14:30 Afsluiting Rogier van der Sande

 

VOOR WIE
De dag is bedoeld voor bestuurders van waterschappen en voor het brede netwerk van samenwerkingspartners van onder meer het Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven.

AANLEIDING
Beken die droog vielen, beregeningsverboden, zeldzame vissoorten die moeten worden gered en negatieve zwemadviezen vanwege een verslechterende waterkwaliteit waren aan de orde van de dag deze zomer. Extreem droge zomers maken dat de zorg voor voldoende water van een goede kwaliteit steeds vaker onder druk staat. Voldoende zoet water is geen vanzelfsprekendheid meer in onze delta. Het beschikbare water beter opslaan en het vervolgens verdelen is dé grote uitdaging waar de waterschappen en hun partners de komende jaren voor staan. 

Tijdens het online droogte-event van de Unie van Waterschappen bespreken we dit thema met studiogasten Kees-Jan de Vet (dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta), Tanja Klip (dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe), Jeroen Haan (dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Michèle Blom (directeur-generaal van Rijkswaterstaat). Ook komen verschillende andere vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, stad, drinkwatersector en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan het woord. Deelnemers kunnen daarnaast interactief deelnemen door vragen aan de studiogasten te stellen. 

DOEL
Het doel van de bijeenkomst is het vooruitkijken naar de oplossingen om Nederland weerbaarder te maken tegen de droogte. Het online droogte-event is het online alternatief voor de eerder vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelaste Waterschapsdag en Steenwegsessie Droogte.

Met vriendelijke groet,

Dirk-Siert Schoonman
Bestuurslid Unie van Waterschappen (portefeuillehouder droogte)